Wednesday, April 15, 2015

Шимтэглэйг навчаар үржүүлж болно

 Өөр өөр төрөл зүйл, сортын шимтэглэйг янз янзaaр үндэслүүлж үзэж байгаа нь:
Давжаа хаан шимтэглэйн навч шингэн уусмалд үндэслүүлж байгаа нь: 77 дахь хоног

Унждаг шимтэглэйн навч элсэнд үндэслүүлж байгаа нь: 66 дах хоног

Нунтагласан кварц-д үндэслүүлж байгаа нь: 

17долоо хоног болж байгаа гэхээр их уддаг байх нь дээ. 

Перлитэнд ургуулж байгаа навч

Шингэн уусмалд үндэслүүлсэн навч


No comments:

Post a Comment